Now showing items 326-345 of 699

   Titles
   Karakterizacija sojeva Xanthomonas euvesicatoria, patogena paprike u Srbiji [1]
   Klijanje paradajza u uslovima sušnog stresa izazvanog PEG-om [1]
   Klijavost semena pasulja i boranije [1]
   Komparacija sadržaja aminokiselina kod ječma i pšenice [1]
   Kompleks polivinilpirolidona i bisumliranog joda kao alternativa u suzbijanju bakteriozne pegavosti paprike Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria [1]
   Konkurentnost firme kao ishodište efikasnog sistema motivisanja zaposlenih [1]
   Korelacija sadržaja bioaktivnih komponenata i vrste ekstrakata u listu crvenog kupusa [1]
   Korelacije svojstava crnog luka pri organskom i mineralnom režimu ishrane [1]
   Korelacijska analiza nekih produktivnih osobina PKB sorata ozime pšenice [1]
   Korišćenje analize odlučivanja u rešavanju problema upravljanja [1]
   Korišćenje mutiranih genotipova u selekciji paradajza na specifična svojstva u Institutu za povrtarstvo [1]
   Korišćenje različitih tipova ekstrakata kao biostimulatora u organskoj poljoprivredi [1]
   Kreditna aktivnost banaka na tržištima u razvoju [1]
   Long days promote somatic embryogenesis in spinach [1]
   Maintenance of prospective cabbage (Brassica oleracea var. capitata) lines by micropropagation [1]
   Manage-management of agricultural company through monitoring of total cost of maintenance tractor [1]
   Masa1000 zrna i visina prinosa kukuruza gajenog u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji [1]
   Mass 1000 grain and yield of maize grain in conventional and organic production [1]
   Microbiological activity of land and productivity of different genotypes of wheat in a sustainable system of production [1]
   Micropropagation of early cabbages [1]