Show simple item record

Correlation of yield component traits in the reproductive phase in cabbage

dc.contributorЗечевић, Веселинка
dc.creatorАџић, Слађан
dc.creatorПавловић, Ненад
dc.creatorМилачић, Љубиша
dc.creatorГирек, Зденка
dc.creatorПавловић, Сузана
dc.creatorУгриновић, Милан
dc.creatorДамњановић, Јелена
dc.date.accessioned2021-12-09T11:03:58Z
dc.date.available2021-12-09T11:03:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-89177-03-9
dc.identifier.urihttp://RIVeC.institut-palanka.rs/handle/123456789/428
dc.description.abstractЗначајност корелационих односа квантитативних особина купуса током процеса семенске производње је оцењивана у групи од 6 дивергентих генотипова купуса гајена у три рока сетве у трогодишњем пољском огледу. Aнализиране су следеће особине: проценaт јаровизације, масa семена по биљци, принос семена по биљци, масa биљке, жетвени индекс, проценат презимљавања, број љуски по биљци, дужина љуски, број семена по љусци, концентрација укупних шећера лисне розете, апсолутна масе семена, клијавост и енергија клијавости семена. Као третман коришћен је GA3, хормон гиберелин који је аплициран два пута током периода презимљавања биљака. Циљ огледа био је евалуација утицаја рокова сетве и третмана на значајност корелационих односа испитиваних особина. Принос семена нетретираног купуса (контрола) је у свим роковима сетве у позитивној корелацији са жетвеним индексом, процентом презимљавања, бројем љуски по биљци и дужином љуски. Маса биљке није била у значајној корелацији са приносом. Третман GA3 није нарушио корелационе везе особине приноса са особинама компоненти приноса у односу на контролу.sr
dc.description.abstractSix divergent cabbage genotypes were evaluated in a three - year field trial, through three sowing dates. During seed production of this cabbage genotypes, thirteen quantitative traits were investigated: percentage of vernalization, seed weight per plant, seed yieldper plant, plant weight, harvest index, percentage of overwintering, number of silique per plant, length of siliques, number of seeds per silique, total sugar concentration of leaf rosette, absolute seed weight, germination and seed germination energy. Significance of correlation relations for all thirteen traits was determined and statistically evaluated. Half of the cabbage plants were treated with gibberellic acid GA3 while the other half was the control. GA3 was applied twice during the overwintering period. The aim of the study was to evaluate the effect of different sowing dates and GA3treatment on the correlation of observed traits. The correlation between seed yield and traits: harvest index, overwintering percentage, number of siliques per plant and length of silique,in control, was significant throughout all sowing dates.The correlation coefficient of plant weightand yield was not statistically significant. In the GA3 treatment, the correlations of yield and yield component traitswere changed in relation to the control.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherСмедеревска Паланка : Институт за повртарствоsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200216/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceБиотехнологија и савремени приступ у гајењу и оплемењивању биља, научно-стручни скуп са међународним учешћем, Зборник радова, Смедеревска Паланка, 15. децембарsr
dc.subjectјаровизацијаsr
dc.subjectпринос семенаsr
dc.subjectGA3 третманsr
dc.subjectкомпоненте приносаsr
dc.subjectvernalizationsr
dc.subjectseed yieldsr
dc.subjectGA3 treatmentsr
dc.subjectyield componentssr
dc.titleКорелациони однос особина компоненти приноса у репродуктивној фази код купусаsr
dc.titleCorrelation of yield component traits in the reproductive phase in cabbagesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage136
dc.citation.spage129
dc.identifier.fulltexthttp://RIVeC.institut-palanka.rs/bitstream/id/1130/bitstream_1130.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rivec_428
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record