Show simple item record

The effect of different agroecological conditions on productivity of different soybean varieties

dc.contributorЗечевић, Веселинка
dc.creatorГавриловић, Марија
dc.creatorПајор, Иван
dc.creatorЂорђевић, Радиша
dc.creatorЦвикић, Дејан
dc.creatorСавић, Слађана
dc.date.accessioned2021-12-10T11:32:39Z
dc.date.available2021-12-10T11:32:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-89177-03-9
dc.identifier.urihttp://RIVeC.institut-palanka.rs/handle/123456789/450
dc.description.abstractСоја је једна од најважнијих ратарских биљних врста, која за успешно гајење захтева укупне количине падавина између 450 и 480 mm, као и оптималне температуре између 22 и 25 °C, у зависности од фенофазе развоја. Циљ истраживања овог рада био је да се испита утицај различитих агроеколошких услова на принос генотипова соје из различитих група зрења гајених на четири локалитета у Војводини током три године истраживања (2014-2016). И з 0 г рупе г ајене с у сорте Ваљевка, Галина и Принцеза, из I групе Сава, НС-Аполо и Викторија, из II групе Рубин, НС-Зита и Тријумф. Подаци су узети са локалитета: Нови Сад, Зрењанин, Палић (Суботица), Билић (Сомбор). Просечне месечне температуре за трогодишњи истраживачки период на свим локалитетима нису значајно одступале од вишегодишњег просека и нису имале већег утицаја на принос. Највећи принос код свих сорти је постигнут 2014. године, која је по суми падавина била најповољнија, а кретао се од 4.128 kg ha-1у Новом Саду, 4721 kg ha-1 у Зрењанину, 5523 kg ha-1 на Палићу и 4741 kg ha-1 у Билићу.sr
dc.description.abstractSoybean is one of the most important field plant species that requires a total amount of precipitation between 450 and 480 mm, as well as optimal temperatures between 22 and 25 °C, depending on the phenophase of development. The aim of this study was to examine the influence of different agroecological conditionson the yield of soybean genotypes from different maturation groups at four localities in Vojvodina during three years of research (2014-16). From group 0 were grown varieties Valjevka, Galina and Princess, from group I - Sava, NS-Apollo and Victorija, from groupII - Rubin, NS-Zita and Triumph. Data were taken from the following locations: Novi Sad, Zrenjanin, Palić (Subotica), Bilić (Sombor). The average monthly temperatures for the stated period at all localities did not deviate significantly from the multi-year average and did not have a greater impact on the yield. The best yield of all varieties was achieved in 2014, which was the most favorable in terms of precipitation, and ranged from 4128 kg ha-1 in Novi Sad, 4721 kg ha-1 in Zrenjanin, 4741 kg ha-1 in Bilić to 5523 kg ha-1 in Palić.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherСмедеревска Паланка : Институт за повртарствоsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200216/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceБиотехнологија и савремени приступ у гајењу и оплемењивању биља, научно-стручни скуп са међународним учешћем, Зборник радова, Смедеревска Паланка, 15. децембарsr
dc.subjectсојаsr
dc.subjectВојводинаsr
dc.subjectлокалитетsr
dc.subjectколичина падавинаsr
dc.subjectтемператураsr
dc.subjectприносsr
dc.subjectsoybeansr
dc.subjectVojvodinasr
dc.subjectlocalitysr
dc.subjectrainfallsr
dc.subjecttemperaturesr
dc.subjectyieldsr
dc.titleУтицај различитих агроеколошких услова на продуктивност различитих сорти сојеsr
dc.titleThe effect of different agroecological conditions on productivity of different soybean varietiessr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage316
dc.citation.spage309
dc.identifier.fulltexthttp://RIVeC.institut-palanka.rs/bitstream/id/1200/bitstream_1200.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rivec_450
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record