Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: rivec.info@institut-palanka.rs