Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion89359436.02%0.00
2rights_keyword:openAccess76399330.80%0.00
3type_keyword:article64678126.07%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]40016916.13%0.00
5type_keyword:conferenceObject30029012.10%0.00
6rights_keyword:restrictedAccess2460459.92%0.00
7subject_keyword:yield2214138.93%0.00
8rank_keyword:M522055588.29%0.00
9subject_keyword:tomato1616066.51%0.00
10dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]1602066.46%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
2480728100.00%0.00